Mon12182017

Son Guncelleme09:21:39 ÖÖ

Google Translate


Back Makaleler Makaleler Çeşitli Makaleler

Çeşitli Makaleler

İnanç Sistemlerimizin Doğaya Etkisi

Çevre konuları dünyanın gündemine geniş anlamıyla 1990’lardan sonra girmeye başladı. Bugün yaşadığımız bir çok çevresel sıkıntının özünde aslında çevrenin insan hayatı ve doğal denge için tartışılmaz öneminin farkına geç varılması yatıyor. Çevrenin ve doğanın korunmasının, aslında dünyanın ve insanın, hatta hayatın korunması için en temel gereklilik olduğu ne yazık ki çok geç farkedildi.

Türkiye’nin AB üyeliği; Akademik Çevrenin ve Sivil Toplumun Rolü

 

AB uyumu çerçevesinde üç boyutlu bir süreç var.

Birincisi; hukuki uyumlama; AB müktesebatı, AB hukuku ve Türk hukuku arasındaki uyumu sağlamak.

İkincisi; kamu otoriteleri arası ilişkiler; AB başkentlerindeki kamu kurumlarının çalışma sistemi ve idari anlayışın, Türkiye’deki kamu kurumları arasındaki uyumunu sağlamak.

 

Maceranın 5 Yüzü

Macera deyince ilk anda aklımıza zorlu, tehlikeli, fiziksel ve psikolojik olarak zahmetli, çeşitli riskler ve belirsizlikler içeren ama bir o kadar da heyecanlı ve çekici süreçler gelir. Bazılarımız yaradılış itibariyle bu tür süreçlerden büyük keyif alır, heyecan duyar. Kişilikleri ve üretkenlikleri bu tür etkinliklerle beslenir ve bu sayede hayatla daha kuvvetli bir ilişki kurarlar. Bu yaklaşım elbette ki herkes için değildir. Hatta çoğumuz için geçerli değildir demek daha doğru olur.

Türkiye'nin Doğal Afetlerle Mücadele Konuları Üzerine

GİRİŞ:

“Doğal Afetlerle Mücadele” hakkında konuları incelerken öncelikle tanımları ve sınırlamaları içinde yaşadığımız dönemin kaçınılmaz - belirleyici özelliklerine göre bir kez daha yapmamız gerekir. Dünyada meydana gelen doğa olayları, insanların yaşamını önemli ölçüde etkilediğinde doğal afet olarak nitelendirilir. Bir diğer deyişle, doğal afetler toplumun sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel faaliyetlerini önemli ölçüde aksatan, can ve mal kayıplarına neden olan doğa olayları olarak da tanımlanabilir.

Terör Anadoluyu Değiştiremez

14 Nisan 2007 tarihinde Ankara’da başlayan ve ardından İstanbul ve İzmir’de devam eden “Cumhuriyet” mitinglerine ve Diyarbakır’da düzenlenen “Birlik ve Kardeşlik” mitingine sorumluluk duygusu gelişmiş, toplumsal sorunlarımıza duyarlı, aktif ve dinamik  bir sivil toplum kuruluşu olarak katılmış ve milyonlarca yurttaşımızla birlikte Cumhuriyetin kazanımlarına, Atatürk ilke ve devrimlerine olan koşulsuz bağlılığımızı ve teröre karşı yılmaz duruşumuzu bir kez daha ifade etmiştik.